BELEVING
Het maken van ruimte, ruimtes die de zintuigen prikkelen. In de ontwerpen spelen met materialen, licht, geuren, kortom de ruimte beleven!
Door verhoudingen, ritme, textuur en kleur op elkaar en op de menselijke beleving af te stemmen, krijgt deze een eigen sfeer.
Bij het ontwerp staat de ruimte op menselijke maat centraal. Interactie tussen mensen, culturen, functies en bewegingen scheppen onze leefomgeving. Van groots en openbaar tot klein en privé. Een evenwichtige opbouw en overgang van deze schaalniveaus staat centraal. Te midden van landschap, stad en woning. Tussen bebouwt en groen, gemeenschap en individu.

DUURZAAMHEID
De ambitie hierbij is om goede en bestendige ontwerpen te maken. Een stijlvol tijdloos design, dat zich voegt naar wat er al is en tegelijkertijd zorgt voor nieuwe impulsen.
Dit wordt gedaan door alle factoren die hierbij van belang zijn te duiden, en hun samenhang in kaart te brengen. Bij het specifieke gebouw, de locatie en de opdrachtgever. Al ontwerpend wordt er vervolgens gezocht naar mooie en innovatieve oplossingen die, behalve dat ze toekomstbestendig zijn, ook een meerwaarde opleveren voor de leefomgeving.
Optimaal gebruik makend van ruimte, grondstoffen en technieken ontwerpen met een eigen identiteit. Een gebouw of buitenruimte een vanzelfsprekend deel uitmaakt van de omgeving, maakt het voor mensen dierbaar. En voor wat je dierbaar is, zul je altijd goed blijven zorgen.

Samenwerking
Ontmoetingen inspireren, en onze projecten komen voort uit die inspiratie. Ze zijn het resultaat van de wisselwerking tussen onze verbeelding en de wensen van de opdrachtgever.
Om een inspirerend ontwerp te realiseren is een breed netwerk van inspirerende en innovatieve leveranciers en adviseurs een pré . Een intensieve dialoog met de opdrachtgever, gebruiker en adviseurs. Alleen op die basis kunnen wij gezamenlijk komen tot gefundeerde keuzes, en tot een integrale kwaliteit.

Innovatie
Innovatie is geen doel op zich, het staat in dienst van een tijdloos en duurzaam design. Een streven naar intelligentere manieren van ontwerpen en bouwen.
Nieuwe kennis van materialen en technieken biedt nieuwe criteria en mogelijkheden. En dat leidt tot nieuwe (combinaties van) oplossingen.